Théodore Géricault

Théodore Géricault.

Na okres rewolucyjnej i patriotycznej twórczości Goi przypada we Francji twórczość innego wielkiego, a wcześnie zmarłego romantyka. Jest nim THEODORE GERICAULT (1791—1824), autor przejmujących kompozycji, w których wydobyte zostały przede wszystkim dramatyczne elementy wydarzeń zaobserwowanych we współczesnej historii i w życiu codziennym. W scenach z wojen napoleońskich, w widokach bitew dynamika skłębionych ciał jeźdźców i wierzchowców podniesiona jest do niezwykłej potęgi. Gdy przychodziło wybrać temat do obrazu z potocznego życia, Gericault decydował się zawsze na przedstawienie zjawisk i wydarzeń niezwykłych, wstrząsających. Malował stany obłąkania i choroby lub sytuacje tragiczne, o czym świadczy obraz zatytułowany Tratwa Meduzy. Opierając się na autentycznym wydarzeniu współczesnym przedstawił malarz w sposób wyrazisty i pełen krańcowego napięcia los rozbitków na tratwie rzucanej przez fale. Głównym środkiem artystycznego wyrazu jest dla Gericaulta światłocień, który silnymi kontrastami modeluje postaci i przedmioty.