Przykłady rzeźby drugiej fazy klasycyzmu

Przykłady rzeźby drugiej fazy klasycyzmu.

Klasycyzm europejski w swej postaci ostatecznie skrystalizowanej już i dojrzałej wydał dwóch znakomitych artystów. Są nimi Canova i Thorwaldsen.

ANTONIO CANOVA (1757—1822) reprezentuje klasycyzm wykwintny i liryczny. W jego posągach, grupach figuralnych i portretowych po …

Cechy ogólne rzeźby klasycystycznej

Cechy ogólne rzeźby klasycystycznej.

Spokój, powagę, harmonię — te zasadnicze cechy stylu klasycystycznego odnajdujemy również w rzeźbach tego okresu. Klasycystyczny posąg prezentuje formę zrównoważoną, zamkniętą i zwartą (tektoniczną); linia jej konturu jest wyraźnie określona i miękka.

Rzeźbiarze dążą do ukazywania …

Przykłady architektury klasycystycznej drugiej fazy i późniejszych okresów

Przykłady architektury klasycystycznej drugiej fazy i późniejszych okresów.

W drugiej fazie swego rozwoju klasycyzm europejski przyjmuje formę pełną i dojrzałą, wierną niemal ślepo wzorom rzymskim i greckim, o których z takim naciskiem przypominał Winckelmann. Wzniesiony przez architekta PIERRE VIGNONA (1763—1828) …

Przykłady architektury klasycystycznej pierwszej fazy

Przykłady architektury klasycystycznej pierwszej fazy.

Najdoskonalszym przykładem najwcześniejszej fazy klasycyzmu jest pałacyk Marii Antoniny w ogrodach Wersalu zw. Petit Trianon, zbudowany w latach 1762—1768 przez architekta JACQUES-ANGE GABRIELA (1696—1782). Budowlę tę, posiadającą jeszcze pewne cechy architektury baroku, cechuje już szlachetna …

Główne cechy architektury klasycystycznej

Główne cechy architektury klasycystycznej.

Budowniczowie doby klasycyzmu przykłady dla swoich projektów czerpią z dwóch źródeł: z architektury rzymskiej i greckiej okresu klasycznego oraz z dzieł renesansowego architekta włoskiego Andrea Palladia (1508—1580), którego tzw. Villa Rotonda („Okrągła”) pod Vicenzą (1550), zbudowana …

Klasycyzm w różnych krajach

Klasycyzm w różnych krajach.

Klasycyzm jako styl oficjalny w architekturze i sztukach plastycznych rozwija się i utrzymuje w Europie od wczesnych lat XVIII wieku do pierwszego trzydziestolecia w. XIX. Najwcześniej przyjął się w Anglii, bo ok. r. 1720 jako tzw. …

Dwie fazy klasycyzmu

Dwie fazy klasycyzmu.

Mówiąc ogólnie, sztuka klasycystyczna stanowi całkowite zaprzeczenie barokowej dynamiki formy, kontrastów linii, barwy i światłocienia. Jej cechami są harmonia, ład, powaga, spokój i pewna surowość.

W fazie wcześniejszej klasycyzm jest jeszcze bliski sztuce rokoka w jego wyrafinowanej …

Ideologia oświecenia

Ideologia oświecenia.

Klasycyzm — w odniesieniu do architektury i sztuk plastycznych jest przejawem oświecenia, umysłowego i filozoficznego prądu, trwającego w Europie od końca w. XVII (w Anglii) aż do początku w. XIX.

Filozofowie doby oświecenia — racjonaliści — odrzuciwszy wiarę, …

Znaczenie wyrazu „klasycyzm”

Znaczenie wyrazu „klasycyzm”.

Termin „klasycyzm” wywodzi się od łacińskiego słowa classis, którym w starożytnym Rzymie określało się klasę majątkową (obywatele najbogatsi, a więc w ówczesnym, klasowym podziale „najlepsi”). Następnie słowo to oderwało się od swoich socjologicznych źródeł: zaczęto posługiwać się …