POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

Patriotyzm jako znamienna cecha polskiego malarstwa historycznego.

Specyficzną odmianę realizmu, służącego malarskiej interpretacji wydarzeń historycznych, przynosi malarstwo polskie. Zainteresowanie tematyką historyczną, której przejawy znajdowaliśmy już w sztuce epoki oświecenia, a potem w okresie romantyzmu, trwa w Polsce …