Jean Auguste Dominique Ingres

Jean-Auguste-Dominique Ingres.

By w pełni zdać sobie sprawę z istoty malarstwa Delacroix i jego znaczenia dla europejskiego romantyzmu, obejrzyjmy obraz Odaliska. Malował go współczesny Eugeniuszowi Delacroix wielki malarz francuski JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780—1867).

Zamiast żywiołu barwy — chłodny, stłumiony koloryt i wyraźny, klarowny rysunek; zamiast dynamiki — spokój graniczący z bezwładem. Odaliska jest dziełem mistrzowskim, lecz dzieło to bliższe jest na pewno ideałom klasycyzmu niż romantyzmowi. Nic dziwnego — Ingres był wiernym uczniem Davida. Wprawdzie i jego, jak Delacroix, interesowała tematyka wschodnia (zainteresowanie znamienne dla romantycznej wyobraźni), jednak tematy wschodnie (jak np. kobiety w tureckiej łaźni) malował tak, jak Odaliskę — linearnym konturem i w ogólnej atmosferze spokojnego bezruchu.