RZEŹBA REALISTYCZNA

RZEŹBA REALISTYCZNA.

W rzeźbie duchowym bratem twórcy Kamieniarzy Gustawa Courbeta był Belg, CONSTANTIN MEUNIER (1831—1905). Jak wielu rzeźbiarzy tej epoki również Meunier nie mógł zapomnieć o wielkich i ciągle żywych wzorach rzeźby klasycznej, o jej posągach pełnych godności i spokoju. …

Rzeźba epoki romantycznej

Rzeźba epoki romantycznej.

Idee romantyzmu w charakterystycznej, romantycznej formie wyraził najpełniej Francuz François RUDE (1784—1855), a jego wypukłorzeźba Marsylianka, zdobiąca od r. 1832 Łuk Triumfalny na paryskim placu Gwiazdy, do dziś uważana jest za sztandarowe dzieło romantycznej rzeźby. Wprawdzie postacie …

Przykłady rzeźby drugiej fazy klasycyzmu

Przykłady rzeźby drugiej fazy klasycyzmu.

Klasycyzm europejski w swej postaci ostatecznie skrystalizowanej już i dojrzałej wydał dwóch znakomitych artystów. Są nimi Canova i Thorwaldsen.

ANTONIO CANOVA (1757—1822) reprezentuje klasycyzm wykwintny i liryczny. W jego posągach, grupach figuralnych i portretowych po …

Przykłady rzeźby pierwszej fazy klasycyzmu

Przykłady rzeźby pierwszej fazy klasycyzmu.

Rzeźba klasycystyczna w swej opisanej wyżej formie nie narodziła się od razu. W dziełach okresu wcześniejszego cechy klasycystyczne splatają się z cechami schyłkowego baroku i rokoka. Harmonijne połączenie tych dwóch przeciwstawnych sobie stylów — baroku …

Cechy ogólne rzeźby klasycystycznej

Cechy ogólne rzeźby klasycystycznej.

Spokój, powagę, harmonię — te zasadnicze cechy stylu klasycystycznego odnajdujemy również w rzeźbach tego okresu. Klasycystyczny posąg prezentuje formę zrównoważoną, zamkniętą i zwartą (tektoniczną); linia jej konturu jest wyraźnie określona i miękka.

Rzeźbiarze dążą do ukazywania …