REALIZM W POLSCE

REALIZM W POLSCE.

W Polsce intensywny rozwój malarstwa realistycznego dokonuje się w drugiej połowie XIX w. Przeważają krajobrazy i sceny rodzajowe (z życia wsi), obserwowane coraz uważniej i odtwarzane coraz wnikliwiej.

Twórczość barbizończyków -odbiła się …

REALIZM W EUROPIE

REALIZM W EUROPIE.

Realizm wprowadzając do tematyki sztuk plastycznych robotnika i chłopa przynosi postępowe, a nawet rewolucyjne treści. W sztuce drugiej połowy XIX w. ogarnia on malarstwo, zarówno polskie, jak francuskie i niemieckie, a w carskiej Rosji szturmuje niezdobyte — …

Inni polscy malarze historyczni

Inni polscy malarze historyczni.

Tematyce historycznej poświęcił sporą część swojej twórczości malarz warszawski JÓZEF SIMMLER (1825—1868), jednocześnie doskonały portrecista. Pierwsze jego obrazy, jak np. romantyczno-sielankowe Pożegnanie Wacława z Marią, nie zapowiadają jeszcze późniejszych, świetnych dzieł artysty, do których zalicza się …

POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

Patriotyzm jako znamienna cecha polskiego malarstwa historycznego.

Specyficzną odmianę realizmu, służącego malarskiej interpretacji wydarzeń historycznych, przynosi malarstwo polskie. Zainteresowanie tematyką historyczną, której przejawy znajdowaliśmy już w sztuce epoki oświecenia, a potem w okresie romantyzmu, trwa w Polsce …

Malarze polscy – Romantyzm

Malarze polscy – Romantyzm.

W Polsce już w ostatnich latach w. XVIII elementy romantyzmu znajdujemy w twórczości ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO (1777—1832), w jego niezliczonych rysunkach i szkicach przedstawiających sceny z powstania kościuszkowskiego, w którym artysta brał osobisty udział. Wyraźne są one …

Jean Auguste Dominique Ingres

Jean-Auguste-Dominique Ingres.

By w pełni zdać sobie sprawę z istoty malarstwa Delacroix i jego znaczenia dla europejskiego romantyzmu, obejrzyjmy obraz Odaliska. Malował go współczesny Eugeniuszowi Delacroix wielki malarz francuski JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780—1867).

Zamiast żywiołu barwy — chłodny, stłumiony …

Ferdinand Victor Eugène Delacroix

Ferdinand Victor Eugène Delacroix.

Jak dla Gericaulta światłocień i kontrasty, tak dla innego malarza francuskiego doby romantycznej EUGENE DELACROIX (1798—1863) głównym środkiem wypowiadania się był kolor. W swym sławnym Dzienniku tak napisał o malarzach przypisujących kolorowi podstawowe znaczenie:

Koloryści, a …

Théodore Géricault

Théodore Géricault.

Na okres rewolucyjnej i patriotycznej twórczości Goi przypada we Francji twórczość innego wielkiego, a wcześnie zmarłego romantyka. Jest nim THEODORE GERICAULT (1791—1824), autor przejmujących kompozycji, w których wydobyte zostały przede wszystkim dramatyczne elementy wydarzeń zaobserwowanych we współczesnej historii …

Francisco Goya Y Lucientes

Francisco Goya Y Lucientes.

Artystą, w którego sztuce wyraziły się chyba najwcześniej postępowe idee romantyzmu, był Hiszpan FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES (1746—1828). Od roku 1789, mianowany artystą nadwornym króla Karola IV, tworzy Goya portrety rodziny królewskiej, w których przedstawia swoich …

Przykłady współdziałania klasycyzmu z barokiem

Przykłady współdziałania klasycyzmu z barokiem.

Przykładem współdziałania klasycyzmu z barokiem są dzieła MARCELEGO BACCIARELLEGO (1731 —1818), „pierwszego nadwornego malarza” Stanisława Augusta, a zarazem ..generalnego dyrektora królewskich budowli” i członka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Przybyły z Włoch na stałe w …