NEOGOTYK I EKLEKTYZM

NEOGOTYK I EKLEKTYZM.

W architekturze klasycyzm był w XIX stuleciu ostatnim stylem o własnym wyrazie artystycznym. Architekci, twórcy klasycystycznych budowli, choć naśladowali wzory starożytne, czynili to z pełnym szacunkiem dla właściwości tworzywa i zrozumieniem antycznej …

Przykłady architektury klasycystycznej drugiej fazy i późniejszych okresów

Przykłady architektury klasycystycznej drugiej fazy i późniejszych okresów.

W drugiej fazie swego rozwoju klasycyzm europejski przyjmuje formę pełną i dojrzałą, wierną niemal ślepo wzorom rzymskim i greckim, o których z takim naciskiem przypominał Winckelmann. Wzniesiony przez architekta PIERRE VIGNONA (1763—1828) …

Przykłady architektury klasycystycznej pierwszej fazy

Przykłady architektury klasycystycznej pierwszej fazy.

Najdoskonalszym przykładem najwcześniejszej fazy klasycyzmu jest pałacyk Marii Antoniny w ogrodach Wersalu zw. Petit Trianon, zbudowany w latach 1762—1768 przez architekta JACQUES-ANGE GABRIELA (1696—1782). Budowlę tę, posiadającą jeszcze pewne cechy architektury baroku, cechuje już szlachetna …

Główne cechy architektury klasycystycznej

Główne cechy architektury klasycystycznej.

Budowniczowie doby klasycyzmu przykłady dla swoich projektów czerpią z dwóch źródeł: z architektury rzymskiej i greckiej okresu klasycznego oraz z dzieł renesansowego architekta włoskiego Andrea Palladia (1508—1580), którego tzw. Villa Rotonda („Okrągła”) pod Vicenzą (1550), zbudowana …