Malarze polscy – Romantyzm

Malarze polscy – Romantyzm.

W Polsce już w ostatnich latach w. XVIII elementy romantyzmu znajdujemy w twórczości ALEKSANDRA ORŁOWSKIEGO (1777—1832), w jego niezliczonych rysunkach i szkicach przedstawiających sceny z powstania kościuszkowskiego, w którym artysta brał osobisty udział. Wyraźne są one …

Jean Auguste Dominique Ingres

Jean-Auguste-Dominique Ingres.

By w pełni zdać sobie sprawę z istoty malarstwa Delacroix i jego znaczenia dla europejskiego romantyzmu, obejrzyjmy obraz Odaliska. Malował go współczesny Eugeniuszowi Delacroix wielki malarz francuski JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES (1780—1867).

Zamiast żywiołu barwy — chłodny, stłumiony …

Ferdinand Victor Eugène Delacroix

Ferdinand Victor Eugène Delacroix.

Jak dla Gericaulta światłocień i kontrasty, tak dla innego malarza francuskiego doby romantycznej EUGENE DELACROIX (1798—1863) głównym środkiem wypowiadania się był kolor. W swym sławnym Dzienniku tak napisał o malarzach przypisujących kolorowi podstawowe znaczenie:

Koloryści, a …

Théodore Géricault

Théodore Géricault.

Na okres rewolucyjnej i patriotycznej twórczości Goi przypada we Francji twórczość innego wielkiego, a wcześnie zmarłego romantyka. Jest nim THEODORE GERICAULT (1791—1824), autor przejmujących kompozycji, w których wydobyte zostały przede wszystkim dramatyczne elementy wydarzeń zaobserwowanych we współczesnej historii …

Francisco Goya Y Lucientes

Francisco Goya Y Lucientes.

Artystą, w którego sztuce wyraziły się chyba najwcześniej postępowe idee romantyzmu, był Hiszpan FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES (1746—1828). Od roku 1789, mianowany artystą nadwornym króla Karola IV, tworzy Goya portrety rodziny królewskiej, w których przedstawia swoich …

Romantyzm – definicja i środki wyrazu

Romantyzm – definicja i środki wyrazu.

Romantyzm jest prądem artystycznym, który od schyłku w. XVIII, a więc równolegle z wszechwładnym jeszcze panowaniem klasycyzmu, zaczął przenikać do literatury, muzyki i sztuk plastycznych, by zatryumfować w latach 1820—1850.

Pełny rozwój romantyzmu przypada …

Pojęcie klasycyzmu

Pojęcie klasycyzmu należy rozumieć dwojako: z jednej strony jako przejaw umysłowości ludzi doby oświecenia, opartej na wewnętrznej harmonii, racjonalnym sposobie myślenia i bycia, z drugiej — jako typowy dla pewnego okresu zespól cech stylowych, właściwych wszystkim dziedzinom sztuki: plastyce, architekturze, …

Przykłady współdziałania klasycyzmu z barokiem

Przykłady współdziałania klasycyzmu z barokiem.

Przykładem współdziałania klasycyzmu z barokiem są dzieła MARCELEGO BACCIARELLEGO (1731 —1818), „pierwszego nadwornego malarza” Stanisława Augusta, a zarazem ..generalnego dyrektora królewskich budowli” i członka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Przybyły z Włoch na stałe w …

Przykłady malarstwa klasycystycznego

Przykłady malarstwa klasycystycznego.

Wielkim twórcą tej epoki był malarz francuski JACQUES LOUIS DAVID (1748—1825). Przeżył on dwa wielkie rozdziały francuskiej historii — wielką rewolucję, której służył, i epokę Napoleona I, który mianował go pierwszym malarzem.

Na cztery lata przed wybuchem …

Cechy ogólne malarstwa klasycystycznego

Cechy ogólne malarstwa klasycystycznego.

W malarstwie klasycystycznym ideał powagi, harmonii, spokoju i ładu podkreśla statyczność: kompozycja obrazów oparta jest na układach pionowych i poziomych; linearny, klarowny kontur określa kształt postaci; forma ma pierwszeństwo przed kolorem, który bywa na ogół chłodny …