NEOGOTYK I EKLEKTYZM

NEOGOTYK I EKLEKTYZM.

W architekturze klasycyzm był w XIX stuleciu ostatnim stylem o własnym wyrazie artystycznym. Architekci, twórcy klasycystycznych budowli, choć naśladowali wzory starożytne, czynili to z pełnym szacunkiem dla właściwości tworzywa i zrozumieniem antycznej logiki konstrukcji. Pozwoliło to im …

Kierunek realistyczny

Kierunek realistyczny wywodzi się z przesłanek filozofii materialistycznej, głoszącej obiektywne istnienie świata, i z teorii materializmu historycznego (Marks, Engels) formułującej obiektywne prawa historycznego rozwoju i stawiającej przed jednostką postulat aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Tematyka dzieł realistycznych wzbogaca się o …

RZEŹBA REALISTYCZNA

RZEŹBA REALISTYCZNA.

W rzeźbie duchowym bratem twórcy Kamieniarzy Gustawa Courbeta był Belg, CONSTANTIN MEUNIER (1831—1905). Jak wielu rzeźbiarzy tej epoki również Meunier nie mógł zapomnieć o wielkich i ciągle żywych wzorach rzeźby klasycznej, o jej posągach pełnych godności i spokoju. …

REALIZM W POLSCE

REALIZM W POLSCE.

W Polsce intensywny rozwój malarstwa realistycznego dokonuje się w drugiej połowie XIX w. Przeważają krajobrazy i sceny rodzajowe (z życia wsi), obserwowane coraz uważniej i odtwarzane coraz wnikliwiej.

Twórczość barbizończyków -odbiła się żywym echem w • pracach …

REALIZM W EUROPIE

REALIZM W EUROPIE.

Realizm wprowadzając do tematyki sztuk plastycznych robotnika i chłopa przynosi postępowe, a nawet rewolucyjne treści. W sztuce drugiej połowy XIX w. ogarnia on malarstwo, zarówno polskie, jak francuskie i niemieckie, a w carskiej Rosji szturmuje niezdobyte — …

Inni polscy malarze historyczni

Inni polscy malarze historyczni.

Tematyce historycznej poświęcił sporą część swojej twórczości malarz warszawski JÓZEF SIMMLER (1825—1868), jednocześnie doskonały portrecista. Pierwsze jego obrazy, jak np. romantyczno-sielankowe Pożegnanie Wacława z Marią, nie zapowiadają jeszcze późniejszych, świetnych dzieł artysty, do których zalicza się …

POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

POLSKIE MALARSTWO HISTORYCZNE

Patriotyzm jako znamienna cecha polskiego malarstwa historycznego.

Specyficzną odmianę realizmu, służącego malarskiej interpretacji wydarzeń historycznych, przynosi malarstwo polskie. Zainteresowanie tematyką historyczną, której przejawy znajdowaliśmy już w sztuce epoki oświecenia, a potem w okresie romantyzmu, trwa w Polsce …

Realizm – definicja i środki wyrazu

Realizm – definicja i środki wyrazu.

Rozwój realizmu, jako określonej metody odzwierciedlania w dziele sztuki zjawisk otaczającego świata, przypada zasadniczo na drugą połowę XIX wieku. U źródeł realistycznej koncepcji sztuki stoi racjonalizm doby oświecenia opowiadający się za poznawaniem świata drogą …

Czym jest romantyzm?

Czym jest romantyzm?

Romantyzm jest prądem artystycznym, który w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych pojawia się jako reakcja przeciw klasycyzmowi u schyłku XVIII w. i trwa prawie do połowy XIX w. Romantyzm w przeciwieństwie do klasycyzmu jest kierunkiem zaangażowanym ideologicznie, …

Rzeźba epoki romantycznej

Rzeźba epoki romantycznej.

Idee romantyzmu w charakterystycznej, romantycznej formie wyraził najpełniej Francuz François RUDE (1784—1855), a jego wypukłorzeźba Marsylianka, zdobiąca od r. 1832 Łuk Triumfalny na paryskim placu Gwiazdy, do dziś uważana jest za sztandarowe dzieło romantycznej rzeźby. Wprawdzie postacie …